5 fakti Kreeka ja ELi kohta

Kreeka ja ELi lipud

Kreeka elanikud rääkisid pühapäeval otsustavalt, hääletades võlausaldajate nõutud rahaliste tagatistingimuste tagasilükkamiseks 61–39%, kuid riigi tulised suhted Euroopa Liiduga seisavad lähipäevil kriitiliste takistuste ees.


Kui Kreeka tegeleb suure võlakriisi ja ebatäpse tulevikuga eurotsoonis, siis Kreekas ja mujal Euroopas oli avalik arvamus näidanud selgeid pinge märke, mis viisid selleni. Majanduslangus tabas paljusid Euroopa riike tugevalt, kuid Kreeka on taastunud aeglasemalt ning tema inimesed on pettunud püsivalt kõrge töötuse ja neile kehtestatud järskude kokkuhoiumeetmete tõttu.

Enamik 2014. aastal küsitletud kreeklasi ei avaldanud ELile eriti sooja arvamust. Ja avalik meeleolu näitas, et paljudes teistes Euroopa riikides on kreeklaste suhtes negatiivsed stereotüübid.


Siin on viis viimastel aastatel avalikul arvamusel põhinevat fakti Kreeka ja ELi suhete mõistmiseks:

Kreeklased ei ole ELiga eriti arvestanud. Vaid umbes kolmandikul kreeklastest on EL-i seisukoht positiivne, vastavalt 2014. aasta kevadisele Pewi uurimiskeskuse uuringule. Sel ajal nõustus vaid 17%, et Euroopa majandusintegratsioon oli nende riigile hea olnud.

2 Vaatamata pettumusele ELis ja spekulatsioonide ees, et praegune finantskriis võib viia Kreeka Euroopa ühisraha hülgamiseni,69% kreeklastest soovib hoida eurot ega naasta drahmi juurde,meie eelmise aasta uuring leidis.3Greeksid tundsid end ELi partnerite poolt hüljatuna juba enne praegust kriisi. Valdav osa kreeklastest (85%) ütles 2014. aastal, et EL ei mõista oma kodanike vajadusi.Ja 74% leidis, et EL on osutanud ebapiisavaks rahalist abi liikmesriikidele, näiteks Kreekale, kellel on suuri finantsprobleeme.


Pettumus ELi kõrge kreeklaste seas 2014. aastal

4Kreeklased on vastu ELi sekkumisele Kreeka asjadesse.Üle kaheksa kümnest kreeklastest (86%) ütles, et EL tungib nende riigi ettevõtlusse ja kaks kolmandikku (67%) leidis, et liit on ebaefektiivne. Pole siis ime, et 71% kreeklastest oli eelmisel aastal vastu sellele, et anda ELile rohkem otsustusõigust Euroopa majandusprobleemide lahendamiseks.

5 Kreeklased näevad end erinevalt kui teised.Vastuolulised stereotüübid võivad muuta Kreeka uue kriisi lahendamise keeruliseks. Kreeklased peavad ennast Pew Research Centeri 2012. aasta uuringu järgi kõige töökamaks eurooplaseks. Inglased, sakslased, hispaanlased, poolakad ja tšehhid peavad kreeklasi kõik vähem töökateks. Ja kreeklased peavad end eurooplaste seas kõige usaldusväärsemaks, samas kui prantslased, sakslased ja tšehhid väljendavad arvamust, et kreeklased on kõige vähem usaldusväärsed, selgub 2013. aasta Pew Researchi uuringust.


See on algselt 27. jaanuaril 2015 avaldatud postituse värskendus.