• Põhiline
  • Uudised
  • Hispaanlasest sisserändajatel puudub tervisekindlustus tõenäolisemalt kui USAs sündinud

Hispaanlasest sisserändajatel puudub tervisekindlustus tõenäolisemalt kui USAs sündinud

Vastavalt loendusbüroo hiljuti avaldatud andmetele on hispaanlastest sisserändajatel tervisekindlustus enam kui kaks korda suurem kui USA-s sündinud hispaanlastel.


FT_14.09.26_HispanicHealthInsuranceSel aastal puudub igal neljandal (25%) hispaanlasel tervisekindlustus, mis on kõigi rassiliste või etniliste rühmade kõrgeim määr, selgub praeguse rahvastiku-uuringu 2014. aasta märtsi aasta sotsiaal- ja majanduslisast. Umbes 14% kogu USA elanikkonnast on kindlustamata.

Seevastu tervisekindlustuseta hispaanlaste seas on sisserändajaid 7 miljonit ja USA-s sündinud 6 miljonit. Neljal kümnest (39%) hispaanlastest sisserändajatel puudub tervisekindlustus, võrreldes 17 protsendiga USAs sündinud hispaanlastest. Kodakondsuseta inimeste seas on osakaal veelgi suurem. Ligi pooltel (49%) hispaanlastest immigrantidest, kes pole USA kodanikud, puudub tervisekindlustus.


Latiinod moodustavad suurema osa (56%) riigi kodakondsuseta sisserändajatest ja paljud neist viibivad riigis ebaseaduslikult.

Vaadates ravikindlustuskaitset vanuse järgi, on kõige tõenäolisemalt kindlustamata hispaanlaste rühm immigrantidest täiskasvanud tööealised - 43% 18–64-aastastest hispaanlastest sisserändajatest väidavad, et neil puudub tervisekindlustus.

Hispaanlaste laste hulgas on üle kolmandiku (34%) alla 18-aastastest sisserändajatest kindlustamata, võrreldes 12% -ga USA-s sündinud hispaanlastest. Umbes 9% -l kõigist USA-s asuvatest lastest pole tervisekindlustust.

Praegune rahvastiku-uuring mõõdab hõlmatust varsti pärast tänavust tervisekindlustuse laienemist vastavalt taskukohase hoolduse seadusele. Võrdlus varasemate aastatega pole siiski võimalik, kuna andmed pärinevad uuest uuringuküsimusest, mille viis läbi loendusbüroo.


Sel kevadel korraldatud Pewi uurimiskeskuse uuring näitas, et hispaanlaste seas on taskukohase hoolduse seaduse toetus vähenenud. Märtsis jagunesid hispaanlased selles küsimuses ühtlaselt, 47% kiitis seaduse heaks ja 47% oli selle vastu. Kuus kuud varem oli heakskiit 61%.

Tervishoid on järjekindlalt esikohal hispaanlaste seas. 2013. aastal ütles 41% täiskasvanutest latiinodest, et see probleem on praegu riigi jaoks 'äärmiselt oluline' probleem. Ainult majandus ja haridus olid kõrgemal, föderaalvalitsuse võlg ja sisseränne aga madalamal.