• Põhiline
  • Uudised
  • Puerto Rico kahjum pole mitte ainult majanduslik, vaid ka inimestel

Puerto Rico kahjum pole mitte ainult majanduslik, vaid ka inimestel

Puerto Rico ei tegele ainult majanduskriisiga. Suundumises, mis on nii rahaliste hädade tagajärg kui ka nende põhjustaja, väheneb ka saare elanikkond enam kui 60 aasta jooksul nägemata klipiga.


Puerto Rica elanikkond kasvab USA mandriosas, saarel vähenebSee pole uus probleem: Puerto Rico rahvaarv hakkas vähenema 2006. aastal ja on jätkunud igal aastal kuni 2013. aastani, samas kui USA mandriosa Puerto Ricase elanike arv on kasvanud, selgub Pew Research Centeri loendusbüroo andmete analüüsist.

Kuid saare elanikkonna vähenemine on viimastel aastatel kiirenenud. Kaheaastase ajavahemiku vahel aastatel 2011–2013 vähenes Puerto Rico rahvaarv 50 000 inimese võrra aastas. Töökohaga seotud põhjustele tõi välja 42% lahkujatest.


Vastavalt Puerto Rico valitsuse tellitud uuele aruandele on saare elanikkonna vähenemine mitte ainult majanduse pidurdus, vaid takistab ka rahvavabariigi taastumisvõimet. Kui inimesed ei leia kodus tööd, kolivad nad töö otsimiseks mujale. Ja vähem töötajaid tähendab väiksemat tootlikkust ja väiksemat tarbijate nõudlust.

Rohkem inimesi lahkub Puerto Ricost USA mandriosale kui saabubRahvastiku vähenemine on hõlmanud ka noori. Aruandes öeldakse, et registreerumine Puerto Rico algkoolidesse ja gümnaasiumidesse on viimase kümnendi jooksul vähenenud 40%.

'Struktuuriprobleemid, majandusšokid ja riigi rahanduse nõrkus on kümnendi kestnud stagnatsiooni, väljarände ja võla põhjustanud,' seisab aruandes. 'Isegi kui majandusprobleemid ei süvene, mis on suur, prognoosib (Puerto Rico) planeerimisnõukogu, et elanike arv väheneb ka 2020. aastani.'Saare majandus, mõõdetuna tegeliku rahvamajanduse koguproduktiga, on vähenenud koos elanikkonnaga. Valitsuse Arengupanga andmetel kahanes see viimase kaheksa aasta jooksul seitsmel ja on nüüd 13% väiksem kui 2006. eelarveaastal.


Töötus oli mais 12,4%, mis on üle kahe korra suurem kui riiklik töötute määr; kas töötava või tööd otsiva elanikkonna osakaal on langenud 39,6% -ni, võrreldes 2006. aasta juuli 48,1% -ga. (Võrdluseks võib öelda, et USA tööjõus osalemise määr oli mais 62,9%.)

Puerto RicoRahvastiku osas näib langustrend, et see ei pöördu niipea. USA loendusbüroo uusimad prognoosid näitavad, et saare elanikkond väheneb jätkuvalt, 3,6 miljonilt täna 3 miljonile 2050. aastal.


Saare elanikkonna vähenemise teine ​​põhjus on langev viljakus. 2013. aastal oli Puerto Rico keskmisel naisel elu jooksul hinnanguliselt 1,3 last, mida mõõdeti kogu sündimuse määrana. Kümme aastat tagasi oli sündimus 1,9. Ajalooliselt on sündimus majanduslanguse ajal langenud.

Võrdluseks: Puerto Ricos sündinud naistel, kes kolivad USA mandrile, on rohkem lapsi kui neil, kes saarele jäävad. 2013. aastal oli USA-s elavate Puerto Ricos sündinud naiste keskmine kogu sündimusmäär 2,1.