• Põhiline
  • Uudised
  • USA piirikontroll mehhiklaste ees langeb ajaloolisele madalikule

USA piirikontroll mehhiklaste ees langeb ajaloolisele madalikule

Piiripatrull tabas 2014. aastal USA piiril esimest korda rekordiliselt rohkem mehhiklasi kui mehhiklasi, selgub Pewi uurimiskeskuse enam kui 60-aastaste piirivalveameti andmete analüüsist. See nihe on veel üks märk sellest, et Mehhikost pärit volitamata sisserändajad ületavad USA-Mehhiko piiri oluliselt harvemini kui enne suurt majanduslangust.


USA piirimehhikooslaste kartused langevad ajaloolisele madalale tasemeleHiljuti avaldatud piirivalveameti andmetel tabas piirivalve 2014. eelarveaastal umbes 229 000 mehhiklast, võrreldes eelmise aasta 257 000 mehhiklasega. Kokkuvõttes suurenes Mehhiko ja mitte-Mehhiko ebaseaduslike sisserändajate (üle 486 000) hirm eelmise aastaga võrreldes 16%.

Need arvud on dramaatiliselt erinevad kui 2007. aastal, mil Mehhiko hirm oli kokku 809 000, võrreldes ainult 68 000 mehhiklasega. Piiril kinni peetud Mehhiko immigrantide arv saavutas 2000. aastal 1,6 miljoni piiri, näitas Pew Researchi analüüs. Viimati olid Mehhiko kartused sama madalad kui praegu 1970. aastal, kui tabati 219 000 mehhiklast. 1970. aastal tabas mitte-Mehhiko vaid 12 000 inimest.


Hiljutine mitte-Mehhiko kartuste suurenemine on osaliselt tingitud saatjata Kesk-Ameerika lapsemigrantide hoogustumisest ilma vanemateta. 2014. eelarveaastal peeti USA-Mehhiko piiril kinni ligi 52 000 El Salvadori, Guatemala ja Hondurase saatjata last, mis on üle kahe korra suurem kui eelmisel aastal, vastavalt USA tolli- ja piirikaitse andmetele. Seevastu tabatud Mehhiko saatjata laste arv vähenes samal ajavahemikul veidi, 17 000-lt 16 000-le.

Uued piirivalveametnike andmed peegeldavad laiemat käiku USA ebaseaduslike sisserändajate populatsioonis, mille kujundas Mehhikost pärit migratsioonilaine, mis kestis 1980. aastatest kuni suure majanduslanguseni. Mehhiko on endiselt riigi omavoliliste sisserändajate peamine päritoluriik, kuid nende arv on Pewi uurimiskeskuse analüüsi kohaselt alates 2007. aastast vähenenud. Vaatamata langusele moodustavad hinnanguliselt 5,9 miljonit Mehhikost pärit volitamata sisserändajat endiselt suurema osa (52%) riigi loata sisserändajatest.

Kui arv on langenud, on mujalt maailmast pärit volitamata sisserändajad püsivad või kasvamas. Kesk-Ameerikast, Aasiast, Kariibi mere piirkonnast ja muust maailmast pärit loata sisserändajate arv kasvas aastatel 2009–2012 veidi. Selle ajavahemiku jooksul kasvas Kesk-Ameerikast pärit sisserändajate arv 100 000 võrra. Sarnaselt kasvas ka ebaseaduslikult sisserändajaid Aasiast.

Kuigi USA föderaalvalitsuse investeeringud piiriturvalisusse on suurenenud ja ränne on aeglustunud, on USA avalikkus piiriturvalisusele suuremat rõhku pannud. Veebruarist 2013 kuni augustini 2014 tõusis ameeriklaste osakaal, kes ütlesid, et ebaseadusliku sisserändega tegelemisel peaks esmatähtis olema piiride parem turvalisus, 25% -lt 33% -le.


Samal ajal, kui vähem Mehhikost pärit volitamata sisserändajaid üritab USA-sse siseneda, jäävad juba USA-s olijad sissepoole. 2013. aastal olid volitamata sisserändajatest täiskasvanud USA-s olnud keskmiselt 13 aastat, võrreldes kümne aasta varasema kaheksa aastaga, mis on osaliselt tingitud Mehhiko rändemudelitest.